nasz zespół

Natalia Bursiewicz

Prezes Fundacji Active Recovery

Wieloletnia współwłaścicielka Instytutu rehabilitacji medycznej i sportowej RehaBursiewicz we Wrocławiu, Trenerka Prozdrowotnych Form Ruchu, a także wykładowczyni akademicka skupiająca się w pracy projektowej i badawczej na roli sztuki i architektury w kształtowaniu dobrostanu człowieka i poprawie zdrowia. 

Agnieszka Gawlikowska

Administracja i księgowość Fundacji Active Recovery

Magister ekonomii; od początku kariery zawodowej pracująca w obszarach szeroko pojętej ekonomii i zarządzania. Zajmująca się księgowością małych i średnich przedsiębiorstw. Pomaga nam w ogarnianiu całej papierologii i dokumentacji fundacyjnej.

Wiktor Bursiewicz

Fundator Fundacji Active Recovery

Lekarz w trakcie specjalizacji z urologii, na co dzień pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wOddziale Urologii i Urologii Onkologicznej we Wrocławiu, pasjonat ultrasonografii. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładowca, stale poszerzający swoją wiedzę na licznych kursach oraz szkoleniach. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU).

Piotr Bursiewicz (zm. 2021)

Założyciel Fundacji Active Recovery

Założyciel fundacji Active Recovery oraz Instytutu rehabilitacji medycznej i sportowej we Wrocławiu.  Ekspert rehabilitacji medycznej I sportowej, były zawodnik, szkoleniowiec. 

Od samego początku, Piotr potraktował białaczkę nie jako wyrok, ale wielkie wyzwanie. Żeby zająć myśli, zbudować w sobie pokłady energii, działania i wiary, postanowił na bieżąco tworzyć program, który miał pomóc nie tylko jemu, ale też innym pacjentom onkologicznym. Postanowił wykorzystać w tym celu całą swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru sportu, rehabilitacji oraz psychologii. Był to fundament przyszłego programu wsparcia psycho-fizycznego dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Ćwiczenia, które wykonywał przez cały okres leczenia (przed trafieniem do szpitala, na oddziale hematoonkologicznym, a także po powrocie do domu) skróciły proces terapii, zmniejszyły dolegliwości bólowe i pozwoliły na szybszy powrót do sprawności fizycznej. Program ten był kolejno udoskonalany w trakcie badań i projektów pilotażowych. Ukoronowaniem wspomnianych działań jest trwający obecnie program badawczy prowadzony na Oddziale klinicznym hematologii i transplantacji szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy wsparciu Fundacji DKMS, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Wydziały Psychologii.

Józef Lisowski

Założyciel Fundacji Active Recovery

Polski trener lekkiej atletyki, twórca sukcesów polskiej sztafety 4 x 400 m w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku. Od jego nazwiska polscy czterystumetrowcy nazywani są „Lisowczykami”.

Julia Mielcarek

Ambasador Fundacji Active Recovery

Studentka psychologii o niesamowitej energii i chęci do życia. W listopadzie 2018 roku zachorowała na ostrą białaczkę szpikową. Przeszła przez 4 cykle chemioterapii, a jej leczenie zakończyło się przeszczepieniem szpiku w kwietniu 2019 roku od dawcy rodzinnego. W fundacji Active Recovery wspiera osoby na każdym etapie leczenia. Prowadzi także swój autorski cykl w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przeżyciami oraz wskazówkami dotyczącymi choroby i leczenia z punktu widzenia pacjenta.

nasi eksperci

dr hab. nkf Iwona Malicka

AWF we Wrocławiu

Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 28 na liście filadelfijskiej, współautorka podręcznika Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii (2021) oraz rozdziałów w podręcznikach: Rehabilitacja w onkologii (2010), Fizjoterapia w onkologii (2012, 2020), Wielka Fizjoterapia (2014, 2022), Onkologia i hematologia dziecięca (2021), Ukończyła specjalistyczne kursy: kompleksowej terapii udrażniającej (Manuelle Lymphdrainage – Komplexe Physikalische Entstauungtherapie – Berlin – Niemcy), terapia przez sport w chorobie nowotworowej (Sporttherapie in der Krebsnachsorge – Bad Oeynhausen – Niemcy) oraz rehabilitacja w raku piersi (Breast Cancer Rehabilitation – Letterkenny – Irlandia), odbyła staże w St. Johannes Hospital – Dortmund – Niemcy oraz Földi-Klinik – Hinterzarten – Niemcy. Brała udział w 3 projektach badawczych MNiSzW (NCN) dotyczących onkologii, w tym 1 o charakterze grantu własnego (promotorskiego). Współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Femina Fenix Wrocław (fizjoterapia) oraz z Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu i z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową (organizacja corocznie Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Młodzieży – imprezy sportowej dla dzieci po leczeniu z powodu choroby nowotworowej). Zainteresowania naukowe: fizjoterapia w onkologii, fizjoterapia obrzęków chłonnych.

Michał Chmielewski

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z ukończoną ścieżką specjalizacyjną Fizjoterapii w sporcie. Fizjoterapeuta w Instytucie Rehabilitacji Medycznej i Sportowej we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z pacjentami bólowymi, ortopedycznymi, a także z pacjentami będącymi w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Współtwórca i wykonawca pilotażowego projektu – PROGRAM REHABILITACYJNEGO WSPARCIA TERAPII PRZESZCZEPOWEJ W WARUNKACH SZPITALNYCH (Tytuł projektu: Badanie obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania autorehabilitacji u pacjentów poddanych allogenicznemu/autologicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych), realizowanego aktualnie na Oddziale Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Odpowiada za przygotowanie i opracowanie ćwiczeń autorehabilitacji dla pacjentów biorących udział w programie. Będąc w stałym kontakcie z pacjentami i personelem szpitala nadzoruje przebieg i postępy podejmowanych działań.

Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń między innymi: Specjalizacja Instruktorska, Odnowa Biologiczna, MT- REHA trening rehabilitacyjny, podstawowe szkolenie z Terapii Manualnej OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept. W trakcie szkolenia z ortopedycznej terapii manualnej według International Academy of Orthopedic Medicine.

Agnieszka Szeremet

Specjalista chorób wewnętrznych

Starszy asystent w Klinice Hematologii SPSK-1 we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów przyjmowanych na oddział Kliniki Hematologii.

Posiada duże doświadczenie jako specjalista chorób wewnętrznych, szczególnie schorzenia kardiologiczne, pulmonologiczne i diabetologiczne. Jako hematolog, zajmuje się hematoonkologią: leczeniem białaczek, chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego; diagnozowaniem niedokrwistości, małopłytkowości, neutropenii oraz zaburzeniami krzepnięcia: trombofilią, żylną chorobą zakrzepową.

dr nkf Marek Woźniewski

Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Główne kierunki jego działalności naukowej koncentrują się wokół badania czynników ryzyka chorób nowotworowych, a zwłaszcza niskiej aktywności fizycznej, psychofizycznych następstw tych chorób i ich leczenia oraz możliwości zapobiegania im i rehabilitacji chorych leczonych z powodu tych chorób. Jest autorem  i współautorem ponad 200 publikacji  naukowych oraz redaktorem i współautorem 11 podręczników z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, w tym dotyczących rehabilitacji w onkologii: Rehabilitacja w onkologii, Fizjoterapia w onkologii, Podstawy manualnego drenażu limfatycznego,  Praktyczny przewodnik fizjoterapii w onkologii oraz 31 rozdziałów w podręcznikach, m. in. w Raku płuca (red. J.Kołodziej i M. Marciniak), Raku piersi (red. J. Kornafel).  Był promotorem 33 przewodów doktorskich, w tym 11 z zakresu onkologii oraz kierownikiem 7 projektów badawczych promotorskich i 3 własnych MNiSzW (NCN), w tym 4 dotyczących onkologii.  Jest laureatem 4 nagród ministra oraz Nagrody im. Prof. Trześniowskiego za działalność naukową. Był przewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz członkiem Sekcji IV Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Obecnie jest członkiem Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Rady Doskonałości Naukowej.

dr nkf Krystyna Rożek-Piechura

Specjalista fizjoterapii

Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków. Od roku 1992 współpracuje naukowo z Wrocławskim Ośrodkiem Onkologicznym, obecnie Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH), w zakresie wprowadzenie badań czynnościowych układu oddechowego u kobiet leczonych z powodu raka sutka i poddawanych leczeniu uzupełniającemu w postaci radioterapii i chemioterapii z kontynuacją badań dotyczących oceny jakości życia kobiet po mastektomii, a obecnie z wprowadzeniem treningu mięśni wdechowych do fizjoterapii u kobiet leczonych z powodu raka sutka z radioterapią. Zajmuje się również układem oddechowym, diagnostyką i terapią, także rehabilitacją kardiologicznej, pulmonologiczną oraz onkologiczną, treningiem mięśni wdechowych zarówno u chorych, jak i u sportowców w sporcie wyczynowym. W tej tematyce była kierownikiem projektów badawczych: Narodowego Centrum Nauki „Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcje kończyn dolnych u pacjentów po operacji pomostowania tętnic wieńcowych” (2014– 2016) oraz grantu MNiSzW „Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach” (2015–2019). Była i jest członkiem Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Opublikowała 98 prac naukowych. Brała udział w światowych, europejskich i polskich kongresach, prezentując na nich ponad 90 prac i będąc członkiem Komitetów Naukowych i Organizacyjnych wielu z nich. Wypromowała 7 doktorów i około 250 magistrów.

dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Hematolog

Kierownik Kliniki Hematologii SPSK-1 we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i grup badawczych m.in. European Haematology Association, American Society of Hematology. Zainteresowania badawcze prof. T. Wróbla obejmują m.in nowotwory układu chłonnego. Jest autorem/ współautorem wielu publikacji m.in w Annals of Oncology, Lancet Haematology, Leukemia & Lymphoma, i American Journal of Hematology.

dr n. biol. Anna Sapeta-Rączka

Dietetyk kliniczny

Z wykształcenia dietetyk kliniczny i Specjalista ds. Żywienia Klinicznego i Opieki Metabolicznej (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), a także biotechnolog żywności.

Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, a także współpracuje z Koordynatorem ds. Żywienia Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dodatkowo prowadzi Poradnię Dietetyczną VITABOLICUS.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), czerpie wiedzę od najlepszych specjalistów zajmujących się leczeniem żywieniowym na całym świecie.

Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach z dziedziny medycyny, jak również dietetyki klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów we współpracy z lekarzami różnych specjalizacji (w tym m.in. onkologii, endokrynologii, gastroenterologii, dermatologii).

Ewa Kalita-Garstka

Tancerz i choreograf

Obecnie pracuje jako koordynator wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie. Edukację taneczną rozpoczęła w 2000 roku w Szkole Baletowej Fundacji Edukacji Artystycznej w Krakowie. Chcąc doskonalić moje umiejętności na rok wyjechała do Bytomia, by tam uczyć się w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego (2009/2010). Miała wtedy okazję występować na scenie Opery Śląskiej oraz Teatru Muzycznego w Gliwicach. Edukację taneczną zakończyła w 2013 roku dyplomem zawodowym. Przyuczając się do zawodu tancerki uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoliła się także w innych stylach tanecznych. W tym okresie występowała także w Teatrze im. Juliusza Słowackiego podczas gali Ars Veritas Vitae. Od 2015 r. aby pogłębić swoją wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności uczestniczyła w szkoleniach i zdobywała certyfikaty z metody Pilates oraz Stretching, dzięki którym oprócz prowadzenia zajęć tanecznych prowadzi także zajęcia z powyższych technik. Podczas pracy w Muzeum odkryła, że przestrzenie wystawiennicze mogą stać się łącznikiem wymiany różnych dziedzin sztuki, czego pierwszym efektem było stworzenie i poprowadzenie cyklu warsztatów taneczno-improwizacyjnych do wystawy „Moc natury. Henry Moore w Polsce”, których efektem był performance taneczny zaprezentowany podczas Nocy Muzeów 2019 r. Następnie powstał projekt „Wariacje taneczne. Od klasyki do awangardy”, w którym stworzyła scenariusz i główne choreografie do oprowadzania tanecznego po wystawie „Idzie młodość. I Grupa Krakowska”. Ostatni projekt „Truchtem przez wystawę” ma na celu zaproszenie widzów do gimnastyki inspirowanej pracami na wystawie „Nowy początek. Modernizm w II RP”.

Prof. dr hab. med. Anna Czyż

Hematolog / transplantolog

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog, transplantolog.

dr nkf Aleksandra Kowaluk

Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

Pracownik Zakładu Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków, wolontariuszka w roli fizjoterapeuty w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Współautorka 5 publikacji naukowych, w tym 3 na liście filadelfijskiej. Współautorka rozdziału w podręczniku Onkologia i hematologia dziecięca (2021). Ukończyła specjalistyczne kursy: Instruktorski Masażu Shantala, PNF Podstawowy oraz Kinezjotapingu.

Jakub Gontarski

Trener personalny

Certyfikowany instruktor programu oddechowego Oxygen Advantage® oraz Buteyko Clinic International Accredited Practitioner®.

Certyfikowany trener personalny pod okiem Steva Maxwella (USA) i wielu innych – trening ogólnorozwojowy 30 lat doświadczenia w sporcie, sztukach i sportach walki oraz tańcu

CEO firmy Oddech Ruch Transformacja

Certyfikowany instruktor rekreacji ruchowej, specjalizacja samoobrona AZS- AWF Wrocław

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych „ 13 ” pod kierunkiem Marka Sołka, (trening: zapasy, szermierka, aikido, krav-maga combat – kalaki, akrobatyka, kurs spadochronowy i nurkowy, jazda konna)

9 lat jako zawodnik JUDO Gwardia Wrocław i AZS Wrocław

10 lat związany z Capoeira (Europa i Brazylia)

7 lat związany z tańcem współczesnym (kontakt improwizacja, floor work, partnering, trening aktorski)

Jeden z liderów programu badawczo – edukacyjnego BodyConstitution Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Współpracuje z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych jako trener.

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych MOMENTUM, cel: edukacja ruchowa, współorganizacja Wrocławskiego Festiwalu ruchu i tańca CYRKULACJE

Lider projektu edukacyjnego PLANET KIDS

Kasia Nowacka

Studio Kosmetyczne KAYA

Absolwentka Studium Kosmetycznego Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Studentka Psychologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Twórczyni sekcji Koła Naukowego Psychologii:,,Psychoonkologia DSW” i ,,Wolontariat Flow”. Wolontariusz we wrocławskim Hospicjum Bonifratrów. Od 20 lat prowadzi własne Studio Kosmetyczne KAYA. W swoim życiu osobistym i zawodowym kieruje się holistycznym podejściem do człowieka, w którym Psyche, nierozerwalnie łączy się z Soma.

Na co dzień pomaga swoim klientom i pacjentom, zwiększać samoświadomość, wspiera Ich rozwój. Swoją pasją i doświadczeniem towarzyszy na każdym etapie choroby oraz drogi do wyzdrowienia, a wiedzą z zakresu kosmetologii, służy kobietom w zachowaniu i wzmacnianiu Ich kobiecości, również w ciężkim doświadczeniu onkologicznym.

Wspierają nas

Dołącz do nas

Nasza Fundacja to niesamowici ludzie, gotowi nieść pomoc i wsparcie. Dołącz do nas i działaj razem z nami.