Wspieramy pacjentów onkologicznych w obszarze rehabilitacji i aktywności ruchowej

W centrum naszych zainteresowań są pacjenci z nowotworami krwi. To właśnie dla nich opracowujemy programy wsparcia od momentu postawienia diagnozy, przez okres szpitalny, po etap rekonwalescencji po przeszczepieniu szpiku kostnego.

badania naukowe

Wraz ze specjalistami rehabilitacji, odnowy biologicznej i sportu opracowujemy programy ćwiczeń online dla pacjentów onkologicznych. We współpracy z uczelniami wyższymi prowadzimy też prace badawcze dotyczące rehabilitacyjnego wsparcia terapii przeszczepowej.

programy rehabilitacyjne

Wdrażamy systemy specjalistycznej rehabilitacji około onkologicznej. Wierzymy, że systematyczna, odpowiednio dobrana do stanu i potrzeb pacjenta aktywność fizyczna może wpłynąć na polepszenie samopoczucia, łagodniejszy przebieg choroby, zmniejszenie dolegliwości bólowych i szybszy powrót do zdrowia.

f

wytyczne dla pacjentów

Dzięki wiedzy pozyskanej w badaniach oraz współpracy ze specjalistami opracowujemy wytyczne dotyczące aktywności ruchowej dla pacjentów hematoonkologicznych.

w

zwiększanie świadomości

Prowadzimy edukację dla pacjentów oraz lekarzy dotyczącą korzystnego wpływu aktywności fizycznej na skuteczność leczenia i rehabilitacji chorych na nowotwory krwi.

Aby każdy miał dostęp do specjalistycznego programu rehabilitacji, w każdej fazie i na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej

Wierzymy, że ruch może poprawić nie tylko sprawność, ale i jakość życia pacjentów. Ćwiczenia podnoszą skuteczność leczenia przeciwnowotworowego i wpływają na lepsze samopoczucie. Liczne badanie wskazują, że podejmowane regularnie zapobiegają powikłaniom oraz łagodzą wiele niekorzystnych objawów w trakcie chemioterapii i w okresie rekonwalescencji. Mogą nawet zapobiegać nawrotom choroby.

początki fundacji związane były ze sportem profesjonalnym

Założyciele fundacji: Piotr Bursiewicz – ekspert rehabilitacji medycznej i sportowej oraz Józef Lisowski – trener Kadry Narodowej Lekkiej Atletyki wspomagali młodych sportowców, edukowali dzieci w zakresie zdrowego ruchu, promowali sport, wierząc, że jest on w stanie wpłynąć znacząco na zdrowie i samopoczucie. 

Z czasem, w wyniku choroby jednego z założycieli, profil fundacji ewaluował w stronę działań na rzecz osób z chorobami onkologicznymi. Obecnie skupiamy się na rehabilitacji onkologicznej, aktywności fizycznej pacjentów onkologicznych oraz formach arteterapii w onkologii.

Zapraszamy do wspierania naszych działań.