WSPARCIE PO PRZESZCZEPIE -AUTOREHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem programu autorehabilitacji domowej dla pacjentów hematoonkologicznych po przeszczepieniu jest

  • wsparcie pacjentów w bezpiecznym powrocie do sprawności fizycznej
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych, obrzęków oraz zmęczenia
  • poprawa tolerancji wysiłku
  • poprawa siły mięśniowej
  • wpływ na możliwość podejmowania czynności dnia codziennego
  • poprzez poprawę funkcji fizycznych i stanu odzywiania wpływ na jakość życia.
  • poprawa stanu odżywienia 

Uzasadnienie

Aktywność fizyczna i odżywianie stanowią nieodłączne elementy powrotu do zdrowia i dobrego samopoczucia. Stąd konieczność przybliżenia pacjentom wpływu zarówno znaczenia aktywności fizycznej oraz ćwiczeń jak i  diety na zdrowie w okresie po przeszczepie. 

Zastosowane leczenie prowadzi nie tylko do spadku sprawności fizycznej, ale w  związku z występującymi nudnościami i utratą apetytu wpływa na zaburzenia odżywiania prowadząc do utraty masy ciała i obniżenia witalności fizycznej. Wsparcie poprzez autorehabilitację domową  wydaje się być korzystne dla poprawy psychofizycznego stanu pacjentów, nieliczne obserwacje z badań klinicznych na świecie ukazują, że ćwiczenia fizyczne wraz z właściwą terapią żywieniową są potrzebne i mogą mieć wpływ na obniżenie śmiertelności pacjentów hematoonkoogicznych po przeszczepie. 

Na program będą się składać webinary teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (w formie spotkań online poświęconych na przeprowadzenie nadzorowanych form treningów usprawniających) oraz seria ćwiczeń w formie nagrań wideo. 

Materiały będą udostępnione pacjentom za darmo na stronie internetowej Fundacji oraz na kanale youtube Fundacji Active Recovery.

GŁÓWNY GRANTODAWCA PROJEKTU

Fundacja DKMS