NASZE CELE

Fundacja skupia się na działaniach w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz po przejściu choroby nowotworowej. Wdrażamy systemy rehabilitacji około-onkologicznej. Opracowujemy programy przeciwdziałania wykluczeniu związanemu z chorobami nowotworowymi.

  1. Działalność w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w szczególności osób dotkniętych chorobami nowotworowymi.
  2. Opracowywanie, promowanie, wdrażanie systemów około-onkologicznej rehabilitacji, psychologii, dietetyki i aktywności fizycznej.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z chorobami nowotworowymi.
  4. Działalność integrująca osoby zdrowe, chore i niepełnosprawne przez różne formy aktywności ruchowej.
  5. Aktywizacja fizyczna seniorów.
  6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
  7. Działalność oświatowa i naukowa.
  8. Dobroczynność.
Piotr Bursiewicz