Active Recovery

Fundacja Active Recovery

Naszą misją jest upowszechnianie prozdrowotnej aktywności fizycznej, a poprzez świadomy ruch poprawa jakości ludzkiego życia i zdrowia.

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”
Wojciech Oczko, lekarz (1545-1608)

Fundacja Active Recovery

Nasze cele

Fundacja skupia się na działaniach w zakresie profilaktyki i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi oraz po przejściu choroby nowotworowej. Opracowujemy wdrażanie systemów okołoonkologicznej rehabilitacji. Opracowujemy programy przeciwdziałania wykluczeniu związanemu z chorobami nowotworowymi.

  1. Działalność w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w szczególności osób dotkniętych chorobami nowotworowymi.
  2. Opracowywanie, promowanie, wdrażanie systemów okołoonkologicznej rehabilitacji, psychologii, dietetyki i aktywności fizycznej.
  3. Przeciwdziałanie wykluczeniu związanemu z chorobami nowotworowymi.
  4. Działalność integrująca osoby zdrowe, chore i niepełnosprawne przez różne formy aktywności ruchowej.
  5. Aktywizacja fizyczna seniorów.
  6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
  7. Działalność oświatowa i naukowa.
  8. Dobroczynność.

Piotr Bursiewicz

Piotr Bursiewicz

Fundacja ACTIVE RECOVERY 53 019 Wrocław ul. Krzycka 90 J

KRS 0000 741516
NIP 897 185 75 46

Nr konta PL 41 1750 0012 0000 0000 4005 4642, bank Paribas
Kod SWIFT: PPABPLPK